Програма

Програма
експериментальної роботи «Школи повного дня»

Зміст

Термін

Очікувані результати

Відповідальні

Підготовчий етап (жовтень 2012 року – травень 2013 року)

1

Визначення та наукове обґрунтування теми, мети та завдань експериментальної роботи

травень 2012 р

Визначення проблем та основних напрямків експериментальної роботи. Підготовка педагогічного колективну до роботи в умовах експерименту

Слива О.М.

2

Налагодження спільної діяльності з Київським міським педагогічним університетом імені Б.Грінченка, який здійснює науковий супровід експериментальної роботи школи

Червень 2012

Укладення угод про співпрацю

Слива О.М.

3

Перспективне планування експериментальної роботи зі службами школи, районним науково –  методичним центром

Липень 2012

Програма спільної діяльності

Слива О.М.

Глушенко В.І.

4

Визначення складу творчої групи педагогічних працівників. психологічної та соціальної служи школи для участі в організації та проведенні експериментальної роботи

Серпень 2012

План творчої групи «Сьогодення і перспективи»

Слива О.М.

Глушенко В.І.

5

Вивчення та аналіз педагогічного досвіду з проблем експериментальної роботи

Квітень-серпень 2012

Банк даних з експериментальної  роботи

Слива О.М.

Глушенко В.І.

6

Проведення комплексної діагност готовності учасників навчально – виховного процесу до роботи в експериментальному режимі

Вересень 2012

Липень 2013

Внесення змін і доповнень до плану науково-методичної роботи за висновками діагностики

Демська В.В.

Ушакова Л.В.

7

Створення системи підвищення освітнього рівня педагогічних працівників

Жовтень-грудень 2012

Підвищення професійної майстерності вчителів

Слива О.М.

Глушенко В.І.

8

Нормативно-правове забезпечення експериментальної роботи

Лютий 2013

Пакет нормативно – правових документів

Глушенко В.І.

9

Проведення семінару-практикуму «Інноваційна діяльність педагогічних працівників в умовах експериментальної роботи»

Листопад 2012

Методичні рекомендації з питань впровадження інноваційних технологій навчання

Слива О.М.

Глушенко В.І.

10

Підведення підсумків підготовчого етапу експерименту

Травень 2013

Науковий звіт

Глушенко В.І.

Діагностично-концептуальний етап (червень 2013 – лютий 2016 року)

1

Розробка Концепції розвитку «Школи повного дня»

Червень 2013

Концепція «Школи повного дня»

Слива О.М.

Глушенко В.І.

2

Визначення структурних елементів інноваційної моделі «Школа повного дня»

Вересень 2013

Модель «Школи повного дня»

Слива О.М.

Глушенко В.І.

3

Розробка критеріїв та показників ефективності інноваційної моделі “Шкота повного дня»

Жовтень 2013

Критерії та показники Інноваційної моделі «Школа повного дня»

Слива О.М.

Глушенко В.І.

4

Створення навчального, навчально-методичного, управлінського, діагностичного забезпечення інноваційної моделі «Школа повного дня»

Вересень 2013-

червень 2015

Підвищення якості роботи школи

Науково-методична рада школи

5

Діагностика розвитку творчих та інтелектуальних здібностей школярів та їхньої здатності орієнтуватися в інформаційному просторі, здатності до професійної самореалізації

Вересень 2013-червень 2015

Діагностичні інструментарії (тести, опитування, анкети тощо)

Демська В.В.

Ушакова Л.В.

6

Програмне забезпечення та створення науково-методичного супроводу освітнього процесу щодо персоніфікації навчання

Вересень 2013-червень 2015

Програми, методичні рекомендації

Адміністрація

7

Діагностика готовності вчителів щодо впровадження інформаційних та особистісно орієнтованих технологій

Серпень 2013-червень 2015

Банк даних матеріалів діагностування

Ушакова Л.В.

8

Прогностичний аналіз інноваційної моделі «Школа повного дня»

Грудень  2015

Аналітичні довідки, статті, методичні рекомендації

Адміністрація

9

Підведення підсумків діагностично-концептуального етапу експериментального дослідження

Лютий 2015

Науковий звіт

Глушенко В.І.

Формувальний етап (лютий 2016 –лютий 2017 року)

1 Впровадження інноваційної моделі«Школа повного дня» Лютий 2016 – лютий 2017

Висновки, корекція

Адміністрація, керівники шкільних методичних комісій
2 Удосконалення системи інтелектуального розвитку та творчих здібностей школярів шляхом педагогічного проектування Лютий 2016 – лютий 2017

Експериментальний освітній комплекс (програми, навчальні посібники тощо)

Адміністрація
3 Робота інформаційно-технологічного центру Лютий 2016 –лютий 2017

Розробка мультимедійних програм

Агафонова С.Б.
4 Підвищення кваліфікації освітнього рівня педагогічних працівників Лютий 2016- лютий 2017

Програми курсів

Глушенко В.І.Шолудько О.М.
5 Організація постійно діючого семінару-практикуму «Інноваційна діяльність педагогічних працівників в умовах експериментальної роботи» Лютий 2016- лютий 2017

Підвищення професійного рівня педагогічних працівників

Глушенко В.І.Шолудько О.М
6 Моніторинг ефективності інноваційної моделі « Школа повного дня» Лютий 2016- лютий 2017

Результати моніторингу для внесення коректив у створену

Ушакова Л.В.
7 Підведення підсумків організаційно – формувального етапу експериментального дослідження Лютий  2017

Науковий звіт

Глушенко В.І.

Узагальнюючий етан (лютий 2017 – жовтень 2018)

1

Аналіз результатів дослідно – експериментальної роботи «Школи повного дня»

Березень 2016- червень 2017

Інформаційно -аналітичні, науково-методичні матеріали

Науково-методична рада

2

Поширення досвіду експериментальної роботи через публікації, участь у науково-методичних конференціях

Лютий 2017- жовтень 2017

Публікації в педагогічній пресі

Слива О.М. Глушенко В.І.

3

Проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Школа повного дня»

Квітень 2017

Збірник матеріалів конференції

Слива О.М. Глушенко В.І.

4

Підведення підсумків дослідно-експериментальної роботи «Школи повного дня2

Жовтень 2017

Науковий звіт

Слива О.М. Глушенко В.І.

Науковий керівник                                                                                    Харужа Л.Л.     

Керівник закладу                                                                                       Слива О.М.