Про нас

Загальноосвітня середня школа І-ІІІ ступенів №263 імені Євгена Коновальця створена відповідно до рішення виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів від 18.05.87 р. за № 520 та знаходиться у комунальній власності.

Школа є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку, штамп, ідентифікаційний номер.

Засновником школи є Управління освіти Деснянської районної у місті Києві державної адміністрації.

У школі визначена українська мова навчання згідно з рішенням “Про зміни в мережі установ народної освіти на 1987/88н.р.” від 18.05.87р. № 520.

В 2016-2017 н.р. поглиблено вивчався предмет англійська мова; профілі навчання – інформаційно-технологічний та філологічний (іноземна філологія).

В школі на кінець 2016-2017 н.р. в 30 класах навчалось 877 учнів: в школі І-го ступеня – 396 учнів, в школі ІІ-го ступеня –421 учнів, в школі ІІІ ступеня –62 учня. Працювало 7 груп продовженого дня. Контингент школярів складається з жителів усього масиву Троєщина, а не тільки мікрорайону.

В школі працює 68 вчителів:

38 – вищої категорії

15 – І категорії

7 (з психологом та соціальним педагогом) – ІІ категорії

7 – спеціалісти

5 – методисти

20 – Старших вчителів

1 – Старший вихователь

Мають нагороди: “Відмінник освіти України” – 2 чоловік, Грамота МОН – 6 чоловік, Грамота ГУОН – 20, Грамота РУО – 36 чоловік.

Курси підвищення кваліфікації пройшли 15 вчителів (наказ № 200 від від 28.09.2016 р.), атестувалося 17 вчителів (наказ № 89 від 03.04.2017р.);

Рівень фахової та методичної підготовки педагогів дає можливість продовжити роботу над новою науково-методичною проблемою «Створення умов розвитку та самореалізації особистості в сучасній європейській школі через креативність, інновації та культуру на основі українських традицій»

Свідома дисципліна в педагогічному колективі регулюється Правилами внутрішнього розпорядку, Статутом школи, річним планом роботи, іншими нормативними документами. З метою поліпшення організації та подальшого створення здорових і безпечних умов праці працівників і навчання учнів були видані накази: № 159 від 01.09.2016 р. „Про створення ради з профілактики правопорушень серед неповнолітніх”, № 147 від 01.09.2016 р. „Про заборону паління в школі”, № 146 від 01.09.2016 р. „Про посилення контролю щодо забезпечення шкільною формою учнів школи”, № 139 від 01.09.2016 р. „Про призначення уповноваженого з питань охорони праці”, № 169 від 01.09.2016 р. „Про заборону репетиторства”.

Морально – психологічний клімат, етика взаємовідносин, згуртованість колективу були і залишаються основою для його творчої діяльності.

Наявність важливих педагогічних якостей і здібностей вчителів дозволили продовжити роботу класів з поглибленим вивченням англійської мови, математики, розробляти нові шляхи в роботі з обдарованими дітьми. Було продовжено співпрацю між школою та університетом «КРОК», Міжнародним університетом економіки та права, КНТЕУ. Завдяки співпраці з університетами, стала можливою участь старшокласників у спільних інтелектуальних проектах.

Стиль управління педагогічним колективом чітко спрямовував організаційно-правову діяльність школи. А саме: комплектування класів, їх мережа, виконання навчального плану, дотримання розкладу уроків, робота вчителів на основі календарних планів, факультативи та гуртки, плани методичних об’єднань вчителів-предметників та класних керівників, військово-патріотичного виховання та „Основ захисту Вітчизни”, трудового виховання та профорієнтації, план фізкультурно-оздоровчої роботи, продовжено роботу з впровадження та реалізації програми „Козацький гарт”, гри „Козацькі забави”, заходи по виконанню Законів України «Про освіту», «Про середній загальноосвітній навчальний заклад», «Про мови», заходи з профілактики та попередження правопорушень школярів, план роботи з батьками, тощо.

Інтерактивними дошками для використання в навчально-виховному процесі. Тепер дошками оснащені 3 кабінети: кабінет інформатики, географії та економіки, а також фізики. На базі цих кабінетів проводилися шкільні педради та конференції, районні та міські заходи. Адміністрація та профспілкова організація школи постійно тримали під контролем питання зміцнення здоров’я, соціального захисту як працівників школи, так і їхній дітей. Мобілізація зусиль педагогічного колективу була спрямована на завершення виконання завдань міської програми “Столична освіта” .

Якість методичної роботи в школі забезпечувалась за рахунок фахової компетенції вчителів як засобу розвитку освітніх запитів (курси, атестація, наставництво, творчі звіти вчителів, семінари-практикуми, робота факультативів, секції МАН).

Участь школярів у районних та міських олімпіадах, у секціях МАН у 2016-2017 н.р. була активною, як в попередні роки. За високу результативність в районних та міських олімпіадах та МАН учні школи були нагороджені дипломами.

Учнів, які не відвідували школу без поважних причин, не було.

Рівень знань школярів стабільний (2011-2012 н.р. – 52.3% 2012-2013 н.р., 49 %,2013-2014 н.р.-49,5%, 2014-2015 н.р. – 50,3%, 2015-2016 – 51,2%, 2016-2017 н.р. – 45%).

В школі продовжував свою роботу створений в 1996 році психолого–педагогічний центр „Творча лабораторія вчителя” та школа молодого вчителя.